37 på løp i Solheimsdalen

Postet av Førde Idrettslag den 28. Jun 2023

Siste nærløp før ferien var i Solheimsdalen onsdag 28. juni, med 37 løparar på start. Bildet viser C-løypa.  Løypevinnarar: A-lang kvinner Anja Hole, A-kort kvinner Julie Daling, C-kvinner Anita E. Hole. A-lang menn Torbjørn Os, A-kort menn Jon-Kristoffer Navelsaker, C-menn Sveinung Fristad. 

Fullstendig resultatliste med strekktider finn du her. 

Neste nærløp vert onsdag 9. august. Under finn du liste over løp som Førde IL Orientering arrangerer hausten 2023. I tillegg kjem fleire krinsløp, m.a. to løp i Naustdal; KM mellom laurdag 19.8, og Haustbløyta søndag 20.8.


Førde IL Orientering sine støttespelarar:
#specsavers - #autoservice - #dale rør - #enivest - #spar førde  - #naustdal dampbakeriDM Vassenden 26.-27. august

Postet av Førde Idrettslag den 26. Jun 2023

Laurdag 26. og søndag 27. august 2023 vert det Vestlandsmeisterskap i orientering på Vassenden i Jølster. Førde IL Orientering er arrangør av løp over to dagar. Laurdag 26.8 vert det langdistanse med start kl 15.00,  og søndag 27.8 mellomdistanse med start kl 11.00. Løpa går på det nye kartet i Gjesdalsdalen, som første gong vart brukt til KM-natt hausten 2022. 

Det vert også arrangert ungdomsleir og o-troll leir for dei yngste denne helga.
Sjå Eventor for innbyding og påmelding. For påmelding innan 30. juni det "Early bird-pris".

Oppfordrar flest mogeleg i Førde IL Orientering til å sette av denne helga,
og ta del i arrangementet - som løpar og/eller funksjonær. 

Fullstendig innbydelse til DM, samt ungdomsleir og o-troll-leir finn du her: 

Innbydelse til DM: DM 2023.pdf
Innbyding til O-troll-leir: Innbyding til o-troll leir Vassenden august 2023.pdf
Innbyding til ungdomssamling: Ungdomssamling under DM.pdf


Førde IL Orientering sine støttespelarar:
#specsavers - #autoservice - #dale rør - #enivest - #spar førde  - #naustdal dampbakeriNærløp Solheimsdalen 28. juni

Postet av Førde Idrettslag den 26. Jun 2023

Siste o-løp for nærløpa tar ferie vert onsdag 28. juni i Solheimsdalen kl 18.00. Samlingsplass inst i Solheimsdalen, p-avgift kr 20,-, Løypeleggar melder om følgjane løyper: A-lang 5,6 km, A-kort 3,3 km, C-løype 2,9 km og N-løype 2,2 km. 600 meter å gå til start og mål. Velkomen til alle! 

Påmelding via Eventor. Det er også høve å melde seg på ved frammøte. 

Førde IL Orientering sine støttespelarar:
#specsavers - #autoservice #dale rør - #enivest - #spar førde  - #naustdal dampbakeri40 til start i Djupedalen

Postet av Førde Idrettslag den 21. Jun 2023

40 løparar hadde tatt turen til Djupedalen ved flyplassen på løpet onsdag 21. juni. Løypevinnarar: A-lang kvinner Anja Hole, A-kort kvinner Gøril Fristad, C kvinner Vena Fristad. A-lang menn Håkon Grønli, A-kort menn Gunnar Gytri, C-løype Anders Mallasvik. 

Fullstendig resultatliste med strekktider finn du her. 

Siste løp før sommarpause for nærløpa er onsdag 27. juni i Solheimsdalen. Påmelding gjer du her.

Minner og om at det ligg treningsløyper i Helgåsmarka i Naustdal. For dei som var med på nærløpet tidlegare i år, er det same parkeringsplass. Der vil ein finne to løyper, ca 2,5 og 3,5 km. Karta ligg i postkasse, så ein forsyner seg og legg dei tilbake etter bruk. 

Førde IL Orientering sine støttespelarar:
#specsavers - #autoservice - #dale rør - #enivest - #spar førde  - #naustdal dampbakeriTreng leiarar til nytt aktivitetstilbod

Postet av Førde Idrettslag den 19. Jun 2023

Førde IL Orientering ønsker frå hausten 2023 å starte opp eit nytt tilbod. Vi skal legge betre til rette for at unge i alderen 8-12 år som ønsker å ha aktivitet ute med leik og moro skal få eit gratis aktivitetstilbod. Stad vil vere Hafstadparken i Førde. Vi har søkt og fått tildelt offentleg tilskot for å gjennomføre dette.  

Det skal vere eit lågterskeltilbod med mest leik og moro – og kanskje litt innslag av orienteringssporten på nokre av kveldane.   Vi har ikkje spikra alle detaljane men ser for oss ein kveld i veka. Det som så langt er diskutert er kvar måndag frå skulestart i haust og i første omgang kring 10 gonger i haust. Tidspunkt kl 18.00 – 19.30. Ca ein time aktivitet, etterfulgt av kveldsmat inne på FIL-huset.

Tilbodet skal vere gratis (også kveldsmat) for dei som ønsker å vere med!

Ansvarleg for «MorO»
Førde IL orientering ønsker ein person som kan ta på seg det praktiske rundt dette. Vere ansvarleg for at vi har folk nok, lage rutinar for dette, kontakte dei rette instansar, økonomi etc. Klubben tenker å betale honorar for å få dette «opp og gå» i haust. Er dette noko du kan tenke deg? Meld di interesse til Knut Even Hole, knuteh@gmail.com, tlf 902 01 994, innan 31. juli. Styret vel kven som vert ansvarleg. Honorar etter avtale. 

Aktivitør/instruktør:
 I tillegg har vi mål om å rekruttere ungdommar frå 16 år og oppover som aktivitørar/instruktørar. Arbeidsoppgåver: Førebu kvelden, ta imot borna, registrere dei, kontakt med forelder, aktivitet ute i Hafstadparken, hjelpe til med kveldsmat.
 Opplæring vil bli gitt. Her kan ein lese meir om korleis dette kan gjerast.
http://www.orientering.no/media/filer_public/7e/90/7e907ecb-7aa4-48a0-ad57-c07f43937385/rekr_folder_2016.pdf

Som aktivitør/instruktør er det ein fordel om ein kan litt om kart og orientering, men det er ikkje  noko krav. Det viktigaste er at du likar å ha det moro ute saman med born i denne alderen.
Er du interessert, eller veit om andre som kan passe, ta kontakt med Knut Even Hole, knuteh@gmail.com, tlf 902 01 994.  Honorar pr time for dei som er aktivtør/instruktør.

Påmelding: Vi kjem attende med på detaljar for korleis ein kan melde på deltakarar.Nærløp Djupedalen 21. juni

Postet av Førde Idrettslag den 18. Jun 2023

Onsdag 21. juni vert det nærløp i Djupedalen ved flyplassen kl 18.00. Her er løypelengder som er langdistanse, A-Lang 5,97 km kart 1:10 000, A-Kort 3,93 km kart 1:7500, C-Løype 2,23 km kart 1:7500 og N-Løype 1,33 km kart 1:7500.

Merka frå rv 57, kjem du frå Førde er det først avkøyring etter Flyplassvegen, ca 200 meter ved postkassestativ.  Adressa for arena er Svartetjørnvegen 38 (bildet). Det er bomveg kr 50,-, kan betalast med Vipps. Det er litt avgrensa med p-plassar, men vi får plass til alle :) Nytt dei utkøyringane på vegen som er der. 

Påmelding gjer du enklast på Eventor, men det er og mogeleg å melde seg på ved start. Velkomen til alle! 

NB! TRENINGSLØYPE:  I Helgåsmarka i Naustdal ligg det ute treningsløype. For dei som var med på nærløpet tidlegare i år, er det same parkeringsplass. Der vil ein finne to løyper, ca 2,5 og 3,5 km. Karta ligg i postkasse, så ein forsyner seg og legg dei tilbake etter bruk. 

Siste nærløp før vi sommaren vert onsdag 28. juni i Solheimsdalen. 

Førde IL Orientering sine støttespelarar:
#specsavers - #autoservice - #dale rør - #enivest - #spar førde  - #naustdal dampbakeri


Rotekoppen laurdag 17. juni

Postet av Førde Idrettslag den 12. Jun 2023

Laurdag 17. juni er det klart for den tradisjonsrike Rotekoppen på Breim. Start kl 15.00. Rotekoppen er eit fellesstart-løp, med kartbytte for 5 og 3 km. Elles vanlege O- løyper. Inntil 15 min å gå til start for alle. Frammøte Høygardane, merka frå E 39 ved Hetle og frå RV 60 ved Øvreset.

Så langt er det få påmeldte - oppfordrar løparar frå Førde IL Orientering om å ta turen Rotekoppen! Ordinær påmeldingsfrist er onsdag 14.6.

Innbyding og påmeldingslink finn du her. O-løp Byrkjeflot 14. juni - resultat

Postet av Førde Idrettslag den 11. Jun 2023

37 løparar stilte til start i godt og varmt sommarver på Byrkjeflot 14. juni. Klassevinnarar vart: A-lang kvinner Anja Hole, A-lang menn Andreas Haug, A-kort kvinner Charlotte Watson, A-kort menn Gunnar Gytri, C-kvinner Synnøve Husevåg Lobben, C-menn Anders Mallasvik. Fullstendig resultatliste med strekktider finn du her.

Neste nærløp vert onsdag 21. juni i Djupedalen ved flyplassen. Påmelding her. 


------------- 

Det vert nærløp orientering onsdag 14. juni på Byrkeflot/Kinna.  Samlingsplass grushola/p-plass på Byrkjeflot. Merka frå E39 Sunde retning Sundsdalen.

Løype engder a-lang 4,9 km, a-kort 3,6 km, c-løype 2,4 km og n-løype 1,3 km.  A-lang løype går over strømgjerde 2 plasser, men det er ikkje strøm på gjerde.

Påmelding gjer du her. Også høve til å melde seg på ved start. Velkomen til alle.

Førde IL Orientering sine støttespelarar:
#specsavers - #autoservice #dale rør - #enivest - #spar førde  - #naustdal dampbakeriResultat lagsmeisterskap 7. juni

Postet av Førde Idrettslag den 7. Jun 2023

50 løparar stilte til start på nærløp og lagsmeisterskap i Sundsdalen onsdag 7. juni. Løypevinnarar vart: A-lang kvinner Anja Hole. A-lang menn Håkon Grønli. A-kort kvinner Anne Therese Kusslid. A-kort menn Gunnar Gytri. C-kvinner Ann Kristin Kusslid. C-menn Anders Mallasvik. Fullstendig resultatliste med strekktider finn du på Eventor. 

Neste nærløp blir onsdag 14. juni i Sundsdalen, Byrkjeflot, Kinna. Påmelding her. 


O-løp Sundsdalen 7. juni

Postet av Førde Idrettslag den 5. Jun 2023

Då er det klart for lagsmeisterskap langdistanse i Sundsdalen onsdag 7. juni. Løypeleggar melder om følgjande løypelengder.  A lang 6,8 km. A kort 4,0 km,  C 1,5 km og N 1,1 km. Lause postbeskrivelsar på AL og AK. Målestokk: AL 1:10000. AK 1:7500. Annan info: Løparane på dei to A-løypene må passere to sauegjerder. Det er merka av anbefalt passeringsstad på kartet, men det kan være mogleg å passere andre stader og. Gjerda er i dårlig forfatning og ganske låge mange plasser. På A-løypene kan ein og finne eit delvis oppsatt straumgjerde (stått lenge). Ikkje straum på og heller ikkje med på kartet. 

Ekstra: I tillegg til lagsmeisterskap vert det delt ut ein ekstra premie. Det vert delt ut spurtpris til beste herre/dameløpar, til den som har best strekktid AL/AK på strekket mellom nest siste og siste post. Premie blir delt ut på premiefesten i haust.

Velkomen til alle. Påmelding på Eventor. Det er også høve til å melde seg på ved start.  

Parkeringsavgift kr 40,- til grendelaget, betalast med Vipps til #103904 Sunde krins grendalag 

 

Om ein bommer i A-løypene kan ein finne denne karen her :O-helg i Nordfjord

Postet av Førde Idrettslag den 4. Jun 2023

Denne helga har det vore orienteringshelg i Nordfjord. Det har vore krinsløp både laurdag og søndag, samt o-troll leir og ungdomsleir. Kjekt at fleire unge frå Førde tok del på leirane. Fullstendig resultatlister finn du på Eventor, tar med resultata frå løparane frå Førde på laurdag 3.6:

Resultata for søndag kjem etter kvart på eventor.170 sprang rakettløype

Postet av Førde Idrettslag den 2. Jun 2023

Førde IL Orientering var på plass under Helse Førde-stafetten torsdag 1. juni. Vi hadde tilbod om rakettløype både på dagtid - for 5. klassingar i Sunnfjord - og på kveldstid under stafetten/barneløpa. Dette var eit populært tilbod, og kring 170 born prøvde seg i løpet av dagen, og tilbakemeldingar er at dei ivrigaste hadde over 20 runder.  Tar vi med forelder og andre som følgde borna, var det veldig mange inn om teltet der o-gruppa hadde rigga seg til. Ei fin marknadsføring av o-idretten. Vi fekk delt ut nokre o-brosjyrer og ein fekk positive signal om at nokre vil komme og prøve seg på nærløp. 

Førde IL Orientering sine støttespelarar:
#specsavers - #autoservice #dale rør - #enivest - #spar førde  - #naustdal dampbakeri