Heidersteikn i Førde IL

Tildelt 2019: Egil Nestande

Tildelt 2021: Gunnar Gytri

Tildelt 2021: Helge Schei

Tildelt 2021: Harald Hjellbrekke

Tildelt 2021: Torodd Os

Tildelt 2022: Jostein FredlyÆresmedlemskap i Førde IL Orientering

Tildelt 2011: Lars Sæterdal

Tildelt 2015: Grunde Sælås

Tildelt 2015: Egil Nestande