132 ulike løparar på nærløpa

Postet av Førde IL - Orientering den 22. Jul 2021

På første del av o-sesongen arrangerte Førde IL Orientering 11 nærløp. Det deltok 132 ulike løparar på desse arrangementa. Det var 495 startande, noko som gir eit snitt på 45 deltakarar. På det meste var det med 58 startande (på to av løpa).

I år arrangerte klubben O-skulen: Deltakar var Jørgen Daling Korsøen, Herman Vold Sæbø, Sigrid Botnen, Ann Karin Solheim Rygg, Theodor Solheim Rygg, Sverre Stubhaug, Heidi Sofia Dahlgren, Morris Asheim og Sanna Sægrov Asheim. På bildet er dei som var med på løpet i Vieåsen, saman med instruktørane Anja Hole og Håkon Grønli.

Litt om haustsesongen. Den startar med løp onsdag 11. august på Ramsdalsheia.

Førde IL Orientering skal arrangere KM mellomdistanse laurdag 28.8 og KM lang laurdag 29. august på Kinna. Håper å sjå mange lokale løparar på desse løpa. 

I samband med KM vert det arrangert O-trolleir på Rødekorshytta på Langeland for dei yngste.
Innbydinga finn du her: Innbyding til o-troll leir i Førde 28-29 august 2021.pdf

Same helga vert det også ungdomssamling for aldersgruppa 16-25 år.
Du kan lese innbydinga her: Innbyding ungdomssamling 27-29 august.pdf

Her finn du terminlista for nærløpa i haust:
Nærløp og andre løp-300321.pdf

Fortsatt god sommar - og velkommen til ein aktiv haust med mykje moro i o-løypene!0 Kommentar

Ungdomssamling Langeland

Postet av Førde IL - Orientering den 22. Jul 2021

Førde IL og Sogn og Fjordane Orienteringskrins inviterer til ungdomssamling på Langeland 27.-29. august. Samlinga er for aldersgruppa 16-25 år. Påmelding innan 20.8 via Eventor. Oppfordrar aktuelle løparar frå Førde til å vere med. Innbyding ungdomssamling 27-29 august.pdf

Bilde frå løp i Vieåsen våren 2021. 

 


0 Kommentar

O-troll leir 28. og 29. august på Langeland

Postet av Førde IL - Orientering den 27. Jun 2021

I samband med KM-helg i Førde 28. og 29. august, arrangerer Sogn og Fjordane Orienteringskrins O-troll leir på Rødekorshytta på Langeland.

Les meir her: Innbyding til o-troll leir i Førde 28-29 august 2021.pdf

Bildet er frå tidlegare o-troll leir i Førde i år. Foto: Anja Sægrov 


0 Kommentar

O-løp 23. juni ved Brevasshytta - med resultat

Postet av Førde IL - Orientering den 16. Jun 2021

20 løparar deltok på løpet. Resultata finn du her:

-------------------------------------------------------------------------- 


Sogndal IL og Førde IL orientering inviterer til nærløp i Bøyadalen i Fjærland, mellomdistanse, onsdag 23. juni.

Første start kl 17.00. Fleksibel start fram til 18.30. 10 minutt å gå til start i A-løypene. Start like ved arena i C- og N-løypene.

Frammøtestad/arena: Parkeringsplassen aust for Brevasshytta ved Bøyabreen i Fjærland, Sogndal Kommune.

Løyper og klassar: A-lang 4,4 km. A-kort 3,1 km. C-løype 1,9 km. N-løype 1,1 km. Det er inndelt ei klasse for kvinner, og ei for menn i kvar av løypene.  Kart: Bøyadalen M: 1. 7 500. Utgitt 2014.

Kartet har framleis høg kvalitet, men nokre parti er prega av til dels sterk tilvekst av buskar og tre, og litt meir stein i dei opne skred-områda. Løypeleggar har difor lagt  trasèar og postar i samsvar med dette for å sikre at løparane kjem gjennom utan at slump-momentet får vesentleg innverknad. Det vil ved frammøte vere kartoppslag som  viser terrengdelane med størst avvik i høve til vegetasjon. Terrenget har i trasèane middels til god løpbarheit.

Påmelding på Eventor innan kl 12.00 løpsdagen. Eller på e-post til torodd.os@enivest.net innan kl 22.00 dagen før (tysdag). Vi tillet etterpåmelding/direktepåmelding i alle klassar på  arena, men oppfordrar alle om å melde seg på via Eventor eller på e-post innan dei oppgjevne fristane. Dette er av ressurs- og miljømessige omsyn. Meld deg på her:

Stemplingssystem: Emit. Brikke kan eventuelt leigast av arrangør ved frammøte.
Premiering: Ingen premiering på løpsdagen, løpet inngår i samla opplegg for premiering dei to laga har for sine respektive nærløp.

Smittevern: Vi følgjer NOF og FHI sine retningslinjer.

Løpsleiarar: Christian Frøyd, Sogndal IL og Helge Schei, Førde IL
Løypeleggjar: Magnus Sandven, Sogndal IL0 Kommentar

Nærløp 16.6 Djupedalen - med resultat

Postet av Førde IL - Orientering den 13. Jun 2021

26 løparar deltok på nærløpet i Djupedalen onsdag 16. juni. Resultata finn du her.

Det vert også løp onsdag 23. juni kl 18.00. Det går i Bøyadalen i Fjærland. Håper løparar frå Førde tek turen. Påmelding til løpet her.

----------------------------------------------- 

Nærløp onsdag 16. juni kl 18.00 frå Djupedalen. Løypelengder: A-lang  5,4 km og 15 postar, A-kort 3,4 km 10 postar, C-Løype 2,7 km 10 postar og N-Løype 1,5km 7 postar.  Den lengste løypa har kart 1:10 000, dei andre 1:7500. 

Frå Førde køyrer ein forbi avkøyrsla til flyplassen, og etter ca 300 m tar ein av til høgre (merka). Djupedalsvegen er bomveg, og kr 50,- betaler ein med vipps. Adressa for løpet er Svartetjørnsvegen 38. Parkering: Parker langs vegen, men viktig at ein ikkje stenger tilkomsten til hyttene i området.

Ønsker at flest mogeleg melder seg på via Eventor.  Klikk her. Velkomen til spennande løyper og flott terreng i Djupedalen.  
0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline